My Account
Photo Gallery 2018-03-03T18:27:36+00:00

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย นำคณะเข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เพื่อหารือการจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ( ขอบคุณ : ปชส.เชียงใหม่ / ภาพ )

ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564”กิจกรรมภายในงาน จะมีทั้งการจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจกาแฟ ตลอดจนการประกวดเมล็ดกาแฟ และการแข่งขันบาริสต้า การทัศนศึกษาเชิงวิชาการดูงานแปลงปลูกกาแฟ ไร่กาแฟ ในพื้นที่ด้วย